Uloga Portala

Uloga ovog portala je da pruži osoblju kompanije Prince Aviation kvalitetanu kompanijsku obuku u skladu sa regulativom i propisima. Obuka je namenjena isključivo osoblju kompanije Prince Aviation kako letatačkom tako i osoblju koje se bavi održavanjem vazduhoplova. Obuka je definisana kao "e-learning training" u skladu sa savremenim trendovima u vazduhoplovstvu kao i odobrenim procedurama od vazduhoplovnih vlasti.